14.05.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

V RAZPISU ZA REGIONALNE RAZVOJNE PROGRAME NA VOLJO 145 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 14. 5. 2012 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. maja 2012 objavilo javni poziv za predložitev vlog za 144,87 milijona evrov vredno sofinanciranje projektov lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na razvoj urbanih naselij ter na ekonomsko, izobraževalno, okoljsko in socialno infrastrukturo.


 

 

Za pridobitev nepovratnih sredstev z naslova prednostne

usmeritve regionalnih razvojnih programov lahko kandidirajo samoupravne lokalne

skupnosti. Regije oz. lokalne skupnosti so na ta poziv čakale več kot leto dni.

Nepovratna sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje

projektov, ki se nanašajo na razvoj urbanih regij, ekonomsko in izobraževalno

infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo, socialno infrastrukturo ter javno

infrastrukturo na območjih s posebnimi varstvenimi režimi in na turističnih

območjih. Ti projekti morajo biti vključeni v izvedbene načrte regionalnih

razvojnih programov za obdobje 2012-2014 in imeti potrditev svetov regij.

Največje potrebe so po projektih, kot so kanalizacija,

domovi za ostarele, vrtci, obnova mestnih jeder. Projekti, kot so gradnja

lokalnih cest in športne infrastrukture, pa ne pridejo v poštev.

Projekte bo delno financirala EU v okviru operativnega

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Ta program je

sicer podlaga za črpanje sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

V zvezi z javnim pozivom bo ministrstvo organiziralo tudi

več predstavitvenih delavnic, saj želijo, da bodo prijavitelji čim podrobneje

seznanjeni z njegovimi elementi, njihove vloge pa čim bolj popolne.

Omejitve, vezane na velikost projektov: investicijski

projekti, ki bodo kandidirali za sredstva, morajo biti namreč vredni čez

600.000 evrov, "mehki projekti", ki ne zahtevajo gradbenih del, pa

čez 150.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 31. december, saj se programsko

obdobje počasi približuje koncu (izteče se leta 2013), ministrstvo pa namerava

v začetku naslednjega leta za občine objaviti še en manjši tovrstni razpis.

Javni poziv se sicer lahko v primeru porabe sredstev po

dodeljenih kvotah v vseh regijah zaključi predčasno, v primeru, da se sredstev

do konca leta ne bo razdelilo v celoti, pa bodo objavljeni dodatni roki.

Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni

najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog, ki bo predvidoma izvedeno

vsak drugi torek v mesecu.

V preteklosti se je razpis za regionalni razvoj pokazal kot

eden najuspešnejših, saj imajo občine največjo absorpcijsko sposobnost. To dokazuje

tudi študija Organizacije za gospodarski razvoj in sodelovanje (OECD), po

kateri imajo občine še za okoli 600 milijonov absorpcijske sposobnosti.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MAJEM