20.06.2014 Starost: 7 let

V PRIPRAVO NOV PRAVILNIK O DOSTOPNOSTI OBJEKTOV ZA INVALIDE

Ljubljana, 19. 6. 2014 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je sklicalo sestanek s predstavniki invalidskih organizacij in združenj občin. Tema sestanka je bil predlog sprememb Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.


Že pred leti je bila podana pobuda, da bi se pravilnik posodobil, medtem pa je nastal tudi nov standard. Na ministrstvu so želeli, da bi se najprej sprejel nov Zakon o graditvi objektov, vendar pa je pravilnik dovolj neodvisen, da lahko nastane pred zakonom.

 

Predstavniki posameznih invalidskih organizacij so predstavili težave in ovire, s katerimi se srečujejo invalidi (slepi in slabovidni, gibalno ovirani, gluhi), težave pa ima tudi vse številčnejša populacija starejših oseb, ter predstavili potrebe posameznih skupin invalidov: klančine oziroma dvigala, dovolj široke poti, vodilne linije, zvočne zanke, svetlobni indikatorji za nevarnost… Veljavni pravilnik v večji meri ureja pravila za gibalno ovirane osebe, z novim pravilnikom pa bi želeli urediti pogoje za vse invalide. Nov pravilnik bi določil tehnične zahteve za nove objekte, prav tako pa bi določil »mehkejša« pravila za rekonstrukcijo obstoječih objektov.

 

Ureditev področja določa razmerje treh dokumentov: standard, tehnične smernice ter navodila oziroma priročnik. Standard je avtorsko delo, zato je plačljiv. Priročnik nima normativne teže urejanja področja, uporabljajo pa ga zbornice kot navodila za svoje uporabnike.

 

Združenja občin  podpiramo spremembe pravilnika, če so te potrebne, prav tako pričakujemo, da se bo v pripravo pravilnika pravočasno vključilo tudi predstavnike občin. Opozorjeno pa je bilo tudi, da je potrebno normative predpisati v razumnem obsegu.

 

Udeleženci sestanka so podprli predlog, da se začne s pripravo novega pravilnika. Neformalno se delo nadaljuje čez poletje, ko se zbirajo nabori ukrepov, delo se bo intenzivneje nadaljevalo septembra. Predstavniki ministrstva bodo predlagali (novemu) ministru ustanovitev strokovnega sveta, to je posvetovalnega telesa ministra, prav tako bo ustanovljena delovna skupina, ki bo operativno telo. Ministrstvu bo tudi dalo pobudo, da država odkupi standard, prav tako se bo poiskalo organizacijo, ki bi pripravila njegov prevod.

 

 

***

Zavod DOSTOP – zavod za spodbujanje dostopnosti nam je po sestanku posredoval Initiates file downloadpredstavitev t.i. načrta varnih poti, ki se je v več občinah izkazal za zelo uspešen način, kako z najmanj stroški najbolj učinkovito rešiti problem dostopnosti za slepe in slabovidne ter pri tem upoštevati tudi druge skupine ljudi s posebnimi potrebami. Načrt je osnova za podrobnejše izvedbene načrte pri prenovah krajev in mest, podlaga za vzdrževanje in nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli ter podlaga za uspešno orientacijo in vključevanje slepih in slabovidnih. V kolikor bi želeli še več informacij o Načrtu ali spremljevalnih aktivnostih, si oglejte spletno stran www.dostop.org

 

 

 


< REGIJSKI IZVEDBENI NAČRTI OBČINSKIM SVETOM LE V SEZNANITEV