12.11.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

V PRIPRAVI SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBMOČIJ NATURA 2000

Ljubljana, 12. 11. 2012 – Začela se je seznanitev zainteresirane javnosti – zlasti občin, s strokovnim predlogom sprememb in dopolnitev območij Natura 2000.


 

 

Zaradi izpolnjevanja

prava Evropske unije, ki ga Republiki Sloveniji nalagata Direktiva o pticah in

Direktiva  o habitatih, Ministrstvo za

kmetijstvo in okolje pripravlja spremembe in dopolnitve območij, s katerimi se

bo zagotovilo zadovoljijo varovanje vrst in habitatov, ki jih določata ti dve

direktivi.

Pregled in mnenje

V želji po čim

večji uskladitvi različnih javnih interesov so občine povabljene, da se podrobno

seznanijo s strokovnim predlogom sprememb in dopolnitev območij Natura 2000.

Dostop do podatkov o predlogu je dostopen preko spletnega pregledovalnika

ministrstva GERK-RABA rkg.gov.si/GERK/

Postopek

seznanjanja, usklajevanja in pridobivanja mnenj o Naturi 2000 bodo izvajali

strokovnjaki v območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave, ki so na voljo

občinam, da pomagajo pri pregledu sprememb in pojasnijo vsebinska ozadja

sprememb, pomagajo občinam pri oblikovanju mnenj. V tem postopku bo imela

občina možnost, da predlaga morebitne drugačne rešitve oz. izpostavi probleme.

Strokovnjaki zavoda so občinam na voljo do 14. 12. 2012.

Dopolnjen strokovni predlog sprememb območij

Zavod za

varstvo narave bo pregledal mnenje in se do njega opredelil. Zavod bo nesporne

dele mnenja upošteval pri pripravi popravkov strokovnega predloga in jih

neposredno vključil v predlog sprememb območij.  Rok za ta del usklajevanj je okvirno določen

do 31. 12. 2012.

Odprti problemi

Tiste dele

mnenja občin, ki jih bo Zavod za varstvo narave izpostavil kot odprta

vprašanja, bo zavod  posredoval

ministrstvu. Ministrstvo bo na njihovo reševanje pripravilo sestanke z

zainteresiranimi skupinami občin na nivoju regije. To naj bi opravili do 31. 1.

2013.


< NAPOVED DOGODKOV ZA TEDEN OD 12.11.-16.11.2012