21.10.2016 Starost: 7 let

V PRIPRAVI NOV ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN OBČIN

Ljubljana, 20. 10. 2016 – Ministrstvo za javno upravo pripravlja nov zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Potem ko nam je bil predlog zakona v poletnih mesecih posredoval v pregled, združenja občin pa smo se odzvala s pisnimi pripombami, je bil danes opravljen prvi usklajevalni sestanek med pripravljavci predpisa in predstavniki združenj občin.


Predstavniki občin smo pripravljavca predpisa seznanili predvsem z načinom delovanja občin na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, opozorili, da so občine samoupravne lokalne skupnosti, da uživajo določeno stopnjo avtonomnosti, kar je potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju določb zakona.

 

Pozdravili smo tudi ravnanje MJU, da je predstavnike občin že zgodaj vključil v pripravo predpisa. Predlog zakona, ki nastaja, namreč še ni bil usklajevan z ostalimi resorji, prav tako bo javna razprava o predlogu novega zakona šele sledila. Pričakovati je, da naj bi se ta izvedla v kratkem. Takrat boste občine ponovno pozvane k pregledu predlaganih rešitev in k podajanju pripomb.

 

 

 


< 31. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI