18.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

V PONEDELJEK ZAČETEK REDNE APRILSKE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

Seja Državnega zbora se bo začela v ponedeljek, 21. aprila in končala v petek, 25. aprila. Pred poslanci bo 19 zakonskih predlogov, med njimi sedem novih zakonov, deset novel in tri dopolnitve oziroma spremembe zakonov. Med drugim tudi novela Zakona o javnih uslužbencih in novela Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Tretjič v zgodovini bo poslancem svoje mnenje o konkretnem vprašanju predstavil tudi predsednik države.

Med novimi zakoni se bodo poslanci lotili druge obravnave Zakona o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih funkcij, ki med drugim določa datum, ko naj bi dokončno prenehala delovati Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Prav tako se bodo lotili druge obravnave predloga kazenskega zakonika. Ta med drugim uvaja možnost izreka kazni dosmrtnega zapora, ko gre za ponavljanje najhujših kaznivih dejanj, uvaja t.i. register pedofilov ter kot hujše kaznivo dejanje določa pogojevanje delodajalcev delavkam, da ne smejo zanositi.

Med novimi zakoni bodo poslanci obravnavali še predlog Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane, s katerim namerava država vsem dijakom zagotoviti brezplačen topli obrok, predlog Zakona o arbitraži ter predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Med desetimi novelami, kolikor se jih bo tokrat znašlo pred poslanci, bodo med drugim novela Zakona o osebni izkaznici - ta med drugim določa, da bi osebna izkaznica nadomestila zdravstveno kartico - novela Zakona o sodiščih, novela Zakona o javnih uslužbencih in novela Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Tokratna seja bo prelomna po tem, da bo na njej svoje stališče do konkretnega vprašanja prvič predstavil predsednik države Danilo TĂźrk. Predsednik bo poslancem spregovoril predvsem o vprašanjih povezanih z delom, vlogo in učinkovitostjo delovanja Ustavnega sodišča ter drugih organov sodne veje oblasti.

Doslej je sicer svoje mnenje o konkretnem vprašanju DZ v zgodovini samostojne Slovenije predsednik države predstavil le dvakrat. Obakrat je to storil Milan Kučan leta 1997. Prvič je DZ priporočil, naj ratificira sporazum o pridruženem članstvu v Evropski uniji, drugič pa je podal odklonilno mnenje o predlagani lustraciji.

Na seji bodo poslanci kot običajno odločali tudi o nekaterih mandatno-volilnih zadevah. Med drugim o dveh novih sodnikih, dodatnih članih sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter novemu članu programskega sveta Radiotelevizije Slovenije. Kot je znano, je mandatno-volilna komisija v četrtek poslancem predlagala, naj na to mesto imenujejo profesorja glasbeno retoričnih predmetov na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani Tomaža Habeta.

Aprilska seja se bo sicer začela v ponedeljek 21. aprila ob 9. uri in končala v petek 25. aprila. Poslanska vprašanja so zaradi obveznosti ministrov in predsednika Vlade izjemoma predvidena v nekoliko drugačnem terminu kot običajno. Tako naj bi ministri na vprašanja poslancev odgovarjali v ponedeljek ob 16. uri, predsednik Vlade pa v petek tik pred zadnjo točko seje.

Na koncu današnje seje je kolegij še sklenil, da bo DZ predlog Zakona o spremembah Zakona o splošnem upravnem postopku ter predlog novele Zakona o prevzemih sprejemal po skrajšanem postopku.< SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V OBČINI PIVKA -IZJAVA ZA JAVNOST