10.06.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

V OKVIRU PREDSEDOVANJA SVETU EVROPE, DANES ZASEDANJE STALNEGA ODBORA CLRAE

Brdo pri Kranju, 10. 06.09 - V okviru predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope (SE) bo danes na Brdu pri Kranju potekalo zasedanje stalnega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti SE (CLRAE).


Udeležence zasedanja, bo med drugimi nagovorila ministrica za lokalno samoupravo Zlata Ploštajner in predsednika obeh reprezentativnih združenj slovenskih občin, Robert Smrdelj iz Združenja občin Slovenije in Franc Kangler iz Skupnosti občin Slovenije.

Stalni odbor Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti SE je leta 1994 kot svetovalno telo ustanovil Odbor ministrov SE. Kongres pomaga novim državam članicam pri praktičnem uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne samouprave, današnje zasedanje pa bo priložnost za izmenjavo pogledov o dejavnosti SE in CLRAE na področju lokalne in regionalne samouprave, so sporočili iz vladne službe za lokalno samoupravo. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ploštajnerjeva bo zbranim med drugim predstavila slovenski pogled na čezmejno sodelovanje in prednosti, ki ga prinaša lokalnim in regionalnem oblastem JV Evrope. Dogodka se bo udeležila tudi slovenska delegacija v CLRAE, ki jo tvorijo Izidor Jekovec (podžupan Žirovnice), Cveta Zalokar Oražem (občinska svetnica v Domžalah) ter Miro Koželj (župan občine Ĺ enčur). V vlogi njihovih namestnikov pa nastopajo Uroš Brežan (župan Tolmina), Bernardka Krnc (županja Ĺ marjeških toplic) in Bogdan Barovič (župan Trbovelj).


< RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN