25.11.2008 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

V LETIH OD 2000 DO 2006 POTRJENIH 28 KOHEZIJSKIH PROJEKTOV IZ SLOVENIJE

Ljubljana, 25. 11. 2008 - Nadzorni odbor za Kohezijski sklad za programsko obdobje 2004-2006 se je na današnji sedmi seji seznanil z izvajanjem t.i. kohezijskih projektov, ki so bili s strani Evropske komisije potrjeni v obdobju od leta 2000 do 2006. V tem obdobju je bilo potrjenih 28 slovenskih projektov s področja okolja in prometa, za katere je skupaj predvideno 253,6 milijona evrov evropskih sredstev. Pet okoljskih projektov in štirje prometni so že zaključeni, preostali pa se še izvajajo in se morajo zaključiti najkasneje do konca leta 2010.


 

V okviru predpristopne pomoči je bilo odobrenih 16 projektov (11 okoljskih in pet prometnih), za katere je skupaj predvideno 81 milijonov evrov evropskih sredstev. Osem projektov, pet iz okoljskega in trije iz prometnega področja, je že zaključenih, osem preostalih projektov pa je še v fazi izvajanja. Zaključeni projekti se nanašajo na čiščenja odpadnih voda in vodooskrbo v Celju, Lendavi, Velenju in v Ajdovščini, na področji prometa pa obnovi in nadgradnji železniške proge na odsekih Ljubljana - Zidani most - Maribor.

 

Za programsko obdobje 2004 – 2006 so bila sredstva iz Kohezijskega sklada v skupni vrednosti dobrih 172,6 milijona evrov dodeljena za 12 projektov, ki se še izvajajo, od tega jih je sedem s področja okolja, pet pa s področja prometa. Tudi zaključeni projekt avtocestni odsek Smednik – Krška vas je eden od projektov sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada tega programskega obdobja.

 

Tokratna seja nadzornega odbora je potekala v prostorih Toplarne Celje, ki je bila zgrajena v okviru projekta »Center za ravnanje z odpadki Celje, II. faza - Mehansko biološka in termična obdelava komunalnih odpadkov«. Zgrajeni objekt je sestavni del krovnega projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (R-CERO Celje), s katerim je celovito urejeno ravnanje z odpadki v 24 občinah Savinjske regije. Prav takopa ta projekt bistveno prispeva k zmanjševanju negativnega vpliva na okolje v tem delu Slovenije.

 

Poleg predstavnikov Evropske komisije iz Generalnega direktorata za regionalno politiko in Generalnega direktorata za okolje ter predstavnikov Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organa upravljanja, so se seje udeležili tudi predstavniki plačilnega organa, t.j. Ministrstva za finance, obeh posredniških teles, t.j. Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet, predstavnik Vlade RS za evropske zadeve ter kot opazovalci predstavniki Urada RS za nadzor proračuna in Računskega sodišča RS.

* * *


< PREVZEM POSLOV NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNE POLITIKE