05.07.2013 Starost: 9 let

V JAVNI RAZPRAVI PRVI OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

Ljubljana, 5. 7. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. avgusta.


V primerjavi s programskim obdobjem 2007-2013, prihodnji PRP 2014-2020 uvaja zelo pomembne konceptualne spremembe, s katerimi želi ministrstvo v največji možni meri zagotoviti odmik od zgodovinskih alokacij in prvenstveno zagotoviti večjo ciljno osredotočenost in usmerjenost v rezultate.

 

Prihodnji PRP 2014-2020 se v pretežni meri financira iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki prispeva 837,7 milijona evrov, preostali del sredstev dodaja Slovenija iz državnega proračuna.

 

Ekonomski kmetijski sklad in tudi politika razvoja podeželja je s tem prvič v svoji zgodovini tako jasno opredeljena kot razvojna politika, ki prispeva k doseganju ciljev na ravni EU kot celote. Rezultati, ne le učinkovitost porabe razpoložljivih sredstev, bodo merilo uspešnosti te politike. Pogojevanje z uspešnostjo, značilno za strukturne sklade, se s tem prenaša tudi v sistem izvajanja politike razvoja podeželja.

 

Ključne nacionalne usmeritve prihodnjega PRP 2014-2020 so prenos znanja in inovacij, prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

 

Do vključno 5. avgusta bo tekla javna razprava o vsebini PRP 2014-2020. Vzporedno bodo tekli utečeni postopki predhodnega vrednotenja in okoljske presoje programa. Prvi neformalni osnutek PRP 2014-2020 bo v neformalno usklajevanje na Evropsko komisijo posredovan v septembru. V vmesnem času bodo potekala intenzivna usklajevanja s socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo ter tudi z drugimi ministrstvi, ki so pristojna za določitev področij interveniranja drugih EU skladov v Sloveniji in skupaj z ministrstvo za kmetijstvo in okolje sodelujejo pri pripravi partnerskega sporazuma.

 

Opens external link in new windowOsnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020

 

Initiates file downloadSpremljevalno gradivo

 

Osnutek programa je objavljen tudi na novi, posebej za PRP 2014–2020 oblikovani Opens external link in new windowspletni strani MKO.


< 16. REDNA SEJA VLADE RS