11.10.2021 Starost: 356 dni

V DZ OBRAVNAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2022 in 2023

Ljubljana, 11. 10. 2021 - Zainteresirana delovna telesa DZ bodo v tem tednu obravnavala predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023. Prav tako se bo do predlogov proračunov na seji opredelil državni svet.


Na delovnih telesih DZ predlog proračuna za leto 2022 in 2023

Zainteresirana delovna telesa DZ bodo na sejah v prihodnjem tednu obravnavala predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. V četrtek sta predloga proračunov na izredni seji DZ predstavila premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj, pri čemer sta oba izpostavila investicije, ki se občutno povečujejo. "Proračuna za leti 2022 in 2023 sta optimistična in razvojno naravnana, s sredstvi za investicije, kakršnih ta država še nikoli v vsej svoji zgodovini ni imela na voljo," je dejal Janša. Gre namreč za dve milijardi evrov v vsakem od prihodnjih dveh let. Kot je še dejal Janša, bodo ta sredstva pravično razdeljena po celotni državi in vseh sektorjih.

Proračunski uporabniki bodo imeli prihodnje leto na voljo skupaj 13,94 milijarde evrov, leto pozneje se bodo odhodki spustili na 13,36 milijarde evrov. Povečujejo se predvsem investicije v zdravstvo, znatna sredstva so načrtovana tudi za cestno in železniško infrastrukturo, pa protipoplavno varnost, oskrbo s pitno vodo, vrtce in osnovne šole ter športno infrastrukturo, kot tudi za kulturo, znanost in digitalno povezljivost.

V državno blagajno naj bi se leta 2022 steklo 11,47 milijarde evrov, leta 2023 pa naj bi se prihodki povzpeli na 11,84 milijarde evrov. Oba proračuna naj bi DZ sprejel sredi novembra.


< VLADA PODALA PREDLOG KANDIDATA ZA EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE