22.11.2021 Starost: 2 let

V DZ O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN O USTANOVITVI NOVE OBČINE GOLNIK

Ljubljana, 22. 11. 2021 - Pred poslanci bo med drugim na redni seji ta teden obravnava zakona o dolgotrajni oskrbi in obravnava predloga razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo občino.


DZ bo na izredni seji v sredo obravnaval predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih. Po predlogu bi sistem ponujal institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbo družinskega člana in denarni prejemek.

 

Financiranje bo po predlogu do leta 2025 zagotovljeno z že obstoječimi sredstvi v ta namen, ki bodo prenesena iz pokojninske in zdravstvene blagajne, preostanek pa bo kril državni proračun. V času do leta 2025 je medtem predvideno sprejetje posebnega zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo uredil financiranje po letu 2025. Vsa potrebna sredstva za izvajanje dolgotrajne oskrbe bodo prihodnje leto znašala približno 205 milijonov evrov, od tega bo moral državni proračun zagotoviti več kot polovico.

       

Vlada poudarja pomen predloga, s katerim želi nasloviti predvsem problem približno 70.000 ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa niso vključeni v institucionalno varstvo. V delu opozicije po drugi strani med drugim pogrešajo jasno opredelitev vira financiranja, saj predlog to ključno vprašanje po njihovi oceni le prelaga na prihodnost. Poleg tega mu očitajo nejasnost, nedorečenost in nedoslednost, kar je izpostavila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

 

A odboru DZ za zdravstvo je v nedeljo zjutraj po  11 urah obravnave in ob obstrukciji, za katero so se v drugem delu seje odločili v LMŠ, SD, SAB in Levici, v sodelovanju s to službo DZ le uspelo pripraviti zakon. Vsebuje sicer približno 20 dopolnil, od tega so veliko večino skupaj vložili v koaliciji in opozicijski SNS, na pripombe zakonodajno-pravne službe pa so se odzvali še z večjim številom dopolnil odbora. Z dopolnili koalicije in SNS predlog denimo natančneje določa storitve dolgotrajne oskrbe in pogoje za njeno opravljanje.

 

Poslanci o referendumu za ustanovitev Občine Golnik

 

Poslanci bodo nadaljevali z redno sejo, ki so jo začeli prejšnji teden. Na seji so se med drugim z minuto molka poklonili preminulemu nekdanjemu poslancu Miranu Györeku, ki je kot član poslanske skupine SNS opravljal poslansko funkcijo med letu 2008 in 2011.

 

V nadaljevanju seje bodo poslanci v torek razpravljali o predlogu razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo občino. Predlog za razpis referenduma je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano poslanko SMC Matejo Udovč, ki je uslišala prošnjo civilne iniciative za ustanovitev nove občine.

 

Nova občina bi nastala na območju sedanjih sedmih krajevnih skupnosti, in sicer Kokrica, Predoslje, Britof, Trstenik, Tenetiše, Golnik ter Goriče. Štela bi okoli 10.200 prebivalcev. Imenovala bi se Golnik, njen sedež pa bi bil v Predosljah.

 

Predlog za razpis referenduma so v minulih tednih za ustreznega že označili in ga podprli podprli vlada, odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

 

Kranjski mestni svet pa je predlogu nasprotoval in pooblastil župana, da na ustavno sodišče zaradi zaščite pred posegom v ustavne pravice kranjske občine vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakonov o lokalni samoupravi ter o referendumu in ljudski iniciativi.


< SPREJETA PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023