01.09.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

UVODNA PRIREDITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJA-AVSTRIJA 2007-2013

Ljubljana, 1. 9. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je v petek 28. 9. 2008, kot organ upravljanja za Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje na področju čezmejnega sodelovanja v Mariboru organizirala uvodno prireditev, posvečeno predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2007-2013. Prireditve sta se udeležila tudi minister dr. Ivan Žagar, in avstrijska zvezna ministrica za regionalno politiko in strukturne sklade ga. Heidrun Silhavy.


 

V okviru čezmejnega sodelovanja je velik izziv predstavlja povezovanje dveh različnih kultur, z različnimi preteklimi izkušnjami, različno organizacijsko in pravno strukturo ter različnimi razvojnimi strategijami, ki zajemajo raznovrstna področja: industrijo, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj podeželja, kulturo, človeške vire, okolje, promet in druge. Ta izziv vidi tudi EU, ki programom čezmejnega sodelovanja namenja vedno več sredstev.

 

V okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija je na voljo skoraj 79 mio EUR, od tega 67 mio EUR evropskih sredstev. V Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko so že pripravili vse potrebne dokumente za začetek izvajanja programa in 18. julija 2008 tudi objavili 1. skupni javni razpis za izbor projektov.

 

Cilj programa je povečanje ekonomske in socialne kohezije z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja. Ustvarjanje primerljivih življenjskih pogojev in možnosti na področju celotne EU je namreč eden od največjih ciljev, ki mu EU namenja precejšnja denarna sredstva in vzpostavlja različne podporne sheme ter programe. Vanje je zelo uspešno vključena tudi Slovenija. Po zadnjih podatkih Evropske komisije za programsko obdobje do 2006 je Slovenija med 27 članicami EU 27 s 95 odstotki na prvem mestu pri črpanju sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je glede finančnega obsega največji med skladi. Na področjih ribištva in kmetijstva je porabljenih več kot 90 odstotkov sredstev in 80 odstotkov sredstev Evropskega socialnega sklada ter okrog 60 odstotkov sredstev Kohezijskega sklada. Slovenija bo do določenih skrajnih rokov, t.j. do konca leta 2008 oz. 2010, uspešno porabila vsa razpoložljiva sredstva.

 

Za novo finančno perspektivo 2007-2013 ima Slovenija v okviru treh operativnih programov razpisanih sredstev oziroma potrjenih projektov že za dobro 1 mrd EUR (od skupaj 4,1 mrd EUR sredstev strukturnih in kohezijskega sklada). Med najpomembnejšimi javnimi razpisi za izbor projektov v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov 2007-2013 so bili do sedaj prav gotovo javni razpisi na področju razvoja regij, širokopasovnih povezav, turistične infrastrukture, gospodarskih središč in razvojno-investicijskih projektov.

 

V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013 so do sedaj razpisali sredstva za mlade raziskovalce, ki bodo delali v gospodarstvu, nevladne organizacije, regijske štipendijske sheme, samozaposlovanje starejših in dolgotrajno brezposelnih oseb, implementacijo bolonjskega procesa, ranljive družbene skupine na področju kulture in za številne druge namene. V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 je Evropska komisija konec julija Sloveniji potrdila tudi velik projekt avtocestni odsek Beltinci Lendava, ki je izredno pomembna pridobitev za Prekmurje in na katerega smo čakali več kot 10 let.

 

* * *


< SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA IN VLADA PODPISALI DOGOVOR O PORAČUNU