27.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

UVELJAVITEV RESOLUCIJE O PROGRAMU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Ljubljana, 27.07.09 - Začela je veljati resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Gre za novi program, namenjen predvsem operativnemu in razvojnemu delovanju na tem področju. Prejšnji program se je namreč iztekel leta 2008.


Kot je ob sprejemanju programa v DZ, 15. julija, povedala obrambna ministrica Ljubica Jelušič, se novi program od prejšnjega bistveno razlikuje, in sicer v tem, da je bil prejšnji namenjen predvsem oceni nevarnosti in virom ogrožanja, medtem ko je ta namenjen operativnemu in razvojnemu delovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po besedah Jelušičeve je zamišljeno, da bi zlasti pri normativni dejavnosti v prihodnjih letih poskušali tako pri statusu reševalcev kot tudi pri preventivi narediti več kot v preteklih letih. Z vidika krepitve preventive pred naravnimi nesrečami je po njenem mnenju nujno sprejeti ukrepe, "ki bodo pripravili okolje na boljše prenašanje posledic naravnih nesreč". Program predvidene tudi spremembe v organizaciji civilne zaščite, saj naj bi število približno 15.000 pripadnikov civilne zaščite zmanjšali na 3000 do 5000 pripadnikov, ki pa bi bili tudi bolj usposobljeni.


< KMALU NOVA UREDITEV NA PODROČJU OBLIKOVANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV