26.01.2022 Starost: 1 let

UVELJAVITEV NOVEGA REK OBRAZCA PRESTAVLJENA NA 1. SEPTEMBER 2022

Ljubljana, 26. 1. 2022 - Finančna uprava RS (FURS) je v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjenih več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M, hkrati pa bo uveden enoten REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na področju predlaganja popravkov REK obrazcev in predlaganja obrazcev na podlagi samoprijave.


Predvideno je bilo, da se nov REK obrazec uveljavi s 1. aprilom 2022, sedaj pa se to prestavlja na 1. september 2022. Razlogi za to pa so:

  • gre za vzpostavitev kompleksnega obrazca, kjer bomo 4 različne obstoječe REK obrazce združili v enega.
  • z dopolnitvijo individualnega dela novega REK obrazca bo omogočena ukinitev ZAP/M obrazca.
  • na novem obrazcu se bo poročalo več kot 70 vrst dohodkov točneje 76, kar predstavlja 76 različnih vrst izračunov.
  • na novo bodo določena pravila za vsako vrsto dohodka (76) posebej.
  • želim se zagotoviti potreben čas za izdelavo učinkovite informacijske podpore.
  • Upoštevamo dejstvo, da se novi REK obrazec uvede po letnih dopustih.
  • vsem uporabnikom, tako gospodarstvu kot tudi javnem sektorju se želim zagotoviti dovolj časa za prilagoditev informacijske podpore in za priprave na uvedbo.

Na FURS so se prenove REK obrazce lotili celovito, in sicer bodo uvedli enoten REK-O obrazec, ki bo poenostavljen in bo, upoštevajoč izbrano vrsto dohodka, omogočal avtomatičen izračun obračunanih obveznosti in obveznosti za plačilo ter izračun skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo na eDavkih.

Poenostavitve se nanašajo tudi na način predložitve popravkov predloženih REK obrazcev, in sicer tako da se zmanjša število možnih vrst popravkov. To pomeni, da  davčni zavezanec v primeru popravljanja podatkov uporabi enotno vrsto dokumenta »Popravek«. V okviru popravljanja predloženih podatkov se bodo lahko popravljali podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

V okviru prenove REK se poenostavlja tudi oddaja obrazca v primeru samoprijave. V primeru, ko bo davčni zavezanec označil, da obrazec oddaja na podlagi samoprijave, se bo REK-O obrazec avtomatično dopolnil z obrazcem samoprijave. To pa pomeni, da ločeno predlaganje podatkov za potrebe samoprijave ne bo več potrebno.

Osnutek REk obrazca ja na voljo TU.

Za lažjo prilagoditev informacijskih sistemov pri zavezancih bodo 5.2.2022 objavili na testnem portalu eDavki XML obrazec za izplačilo plače in omogočili zavezancem testiranje. V nadaljevanju bodo postopoma objavili tudi ostale vrste dohodkov.

* * *


< PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE