30.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

UVEDBA PLAČNEGA SISTEMA SEPTEMBRA TUDI V OBČINAH

Državni zbor je sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Uveljavitev novega plačnega sistema je predvidena s septembrom. Po današnjem sprejetju novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju naj bi predvidoma 6. junija podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor, nato pa naj bi predvidoma 11. junija sledili še podpisi kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.


Zaključek reforme je Virant označil za "zmago socialnega partnerstva", saj bodo novi plačni sistem podprli vsi oz. skoraj vsi sindikati javnega sektorja; v končni fazi je svojo kolektivno pogodbo parafiral tudi šolski sindikat. Novela zakona po njegovih besedah prinaša nujne tehnične popravke in prilagoditve, da bo sistem septembra lahko zaživel. "Gre za rešitev vprašanja, kako bomo plačevali tiste javne uslužbence, ki nimajo ustrezne izobrazbe za svoja delovna mesta," je pojasnil minister. Na sindikalni predlog novela ureja tudi postopek preizkusa ocene delovne uspešnosti, ki je v novem sistemu glavna podlaga za napredovanje. "Zakon pa vnaša tudi nekaj fleksibilnosti s tem, da omogoča ob prvi zaposlitvi, da se uslužbenec uvrsti v pet plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda," je povzel Virant. Kot rezervno rešitev, če ne bi prišlo do podpisa vseh kolektivnih pogodb, novela omogoča, da v novi plačni sistem vstopijo tisti, ki bodo imeli podpisane kolektivne pogodbe, tako da vsi ostali ne bi "postali denimo talci ene manjše skupine ali enega sindikata".


< SEJA VLADE 29. MAJ 2008