16.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

USTAVNO SODIŠČE ZAVRNILO POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI NEZDRUŽLJIVOSTI ŽUPANSKE IN POSLANSKE FUNKCIJE

Ljubljana, 16. 12. 2011 - Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o poslancih, ki prepoveduje hkratno opravljanje poslanske in županske funkcije.


Ustavno sodišče pa je pobudo soglasno zavrnilo kot očitno

neutemeljeno. Sodniki ugotavljajo, da izpodbijana ureditev ne posega v pravico

pobudnikov, da se pod enakimi pogoji potegujejo za izvolitev v DZ oziroma na

župansko funkcijo. Zakonska ureditev prepušča

odločitev o tem, katero funkcijo bo opravljal, vsakemu posamezniku. 

Nova ureditev po mnenju sodnikov tako ni omejila pravice do

kandidiranja na državnozborskih oziroma na županskih volitvah niti pravice do

izvolitve na katero koli od teh dveh funkcij. Odločitev o kandidaturi na eno

ali obe funkciji je prostovoljna odločitev vsakega volivca. 

Zakonska ureditev nezdružljivosti poslanske funkcije z

drugimi funkcijami ne preprečuje kandidiranja, izvolitve ali opravljanja katere

koli funkcije, temveč onemogoča le hkratno opravljanje dveh nezdružljivih

funkcij. Ne gre torej za zakonsko omejevanje dostopa do voljenih funkcij,

temveč samo za prepoved kopičenja funkcij, utemeljujejo odločitev ustavni sodniki.

Med razlogi za uveljavitev

nezdružljivosti navajajo preprečitev konflikta interesov, načelo predstavniške

demokracije in praktični razloge, ter ugotovili, da tem razlogom ni mogoče

odrekati razumnosti.


< ZAKLJUČNI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA