13.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO PRESOJO PREDPISA O JUBILEJNIH NAGRADAH ZAPOSLENIH V DRŽAVNIH ORGANIH

Ljubljana, 13. 3. 2012 - Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti dela predpisa o zneskih povračil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, ki jo je vložil sindikat državnih organov. V skladu z zakonom lahko reprezentativni sindikat sproži postopek za presojo, če so ogrožene pravice delavcev, a tega po mnenju sodišča predlagatelj ni izkazal.


 

 

 

Po mnenju sindikata je izpodbijani akt v delu, ki

se nanaša na višino nagrad ob delovnih jubilejih, v neskladju z načelom

enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave. Zaposleni, ki se jim jubilejne

nagrade izplačujejo na podlagi izpodbijanega akta, naj bi bili namreč v

neenakem položaju v primerjavi z na primer zaposlenimi v šolstvu, čeprav naj bi

bila vsebina kolektivnih pogodb, ki priznava jubilejne nagrade obema skupinama

zaposlenih, primerljiva. 

Po navedbah sindikata državnih organov prejme

uslužbenec v državnem organu za 30 let delovne dobe jubilejno nagrado v višini

577,51 evra, zaposleni v šolstvu pa v višini 919 evrov.  

Po mnenju ustavnega sodišča predlagatelj s

pavšalnim sklicevanjem na prikrajšanost pri izplačilu jubilejnih nagrad ni

izkazal pogoja za presojo, tj. da so ogrožene pravice delavcev.  

V Sindikatu državnih organov Slovenije menijo še,

da je izpodbijana določba tudi v neskladju s 153. členom ustave (usklajenost

pravnih aktov). Kot navajajo, naj bi namreč z uveljavitvijo zakona o javnih

uslužbencih prenehal veljati zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom

in nekaterih drugih prejemkih kot pravna podlaga za izpodbijani akt. Veljavna

pravna podlaga za določitev jubilejnih nagrad javnih uslužbencev pa naj bi bila

po mnenju sindikata zapisana v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.


< V DESETIH OBČINAH VOLILI NOVE ŽUPANE