21.12.2016 Starost: 6 let

USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI


Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes od Ustavnega sodišča RS prejelo sklep, s katerim sporočajo, da so zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)  vzeli v absolutno prednostno obravnavo, so pa zavrnili predlog za začasno zadržanje izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

 

Spomnimo.  Združenje občin Slovenije je sredi novembra 2016 vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno. Zahtevano je bilo tudi začasno zadržanje izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Slednjo je Ustavno sodišče RS zavrnilo, hkrati pa so ustavni sodniki sporočili, da bodo zahtevo obravnavali absolutno prednostno.

 

Državni zbor RS je 20. septembra 2016 potrdil Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Zakon ureja pokopališko dejavnost kot občinsko javno službo, prav tako kot občinsko javno službo opredeljuje 24-dežurno službo (t. i. prvi prevoz), medtem ko se ostale pogrebne dejavnosti, torej večino od njih, prepušča trgu: prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba.

 

***


< POZIV POSLANCEM K PRILAGODITVI POVPREČNINE KAR V ZAKONU O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU