23.02.2016 Starost: 7 let

USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617

Ljubljana, 23. 2. 2016 – Z Ustavnega sodišča RS so nas obvestili, da je bilo ugodeno predlogu Združenja občin Slovenije, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 obravnava absolutno prednostno.


Združenje občin Slovenije je 18. januarja 2016 na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v občinah, in sicer v višini dveh odstotkov skupne primerne porabe občin. S tem neposredno posega v 21. člen Zakona o financiranju občin, ki določa, da se sredstva občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

 

Ustavno sodišče RS je sklenilo obravnavati zahtevo absolutno prednostno v skladu z določbo petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča.

 

 


< VABILO MOP K SODELOVANJU