06.12.2010 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

USTAVNO SODIŠČE PRITRDILO POBUDNIKOM USTANOVITVE OBČIN ANKARAN IN MIRNA

Ljubljana, 6. 12. 2010 - Ustavno sodišče je presodilo, da je zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z ustavo. DZ je s tem, ko ni ustanovil novih občin Ankaran in Mirna, ravnal arbitrarno oz. samovoljno. Ustavno sodišče je Državnemu zboru RS naložilo, da v roku dveh mesecev ustanovi novi občini.


 

Kot je na ustni razglasitvi sodbe dejal sodnik poročevalec Miroslav Mozetič, je državni zbor s tem, ko ni ustanovil občin Ankaran in Mirna, ravnal arbitrarno, čeprav je v postopku ugotovil, da obe območju izpolnjujeta vse ustavne in zakonske pogoje. Pri tem je bilo kršeno splošno načelo enakosti, zakonitosti ter načelo zaupanja v pravo.

 

Ustavno sodišče je opozorilo tudi na to, da je DZ pri ustanavljanju občin in pri spreminjanju njihovih območij vezan na voljo volivk in volivcev, izraženo na referendumu. Izjema sta le dva primera: ko bi upoštevanje referendumske volje povzročilo nastanek občine, ki ne bi ustrezala ustavnim in zakonskim odločbam, ter ko upoštevanje referendumske volje objektivno ni mogoče zaradi nasprotujočih si referendumskih izidov.

 

Državnemu zboru je ustavno sodišče naložilo, da v roku dveh mesecev ustanovi novi občini. Nato pa mora predsednik DZ v 20 dneh razpisati volitve občinskih svetov in županov tako v novih dveh občinah, kot v obeh občinah, iz katerih se bosta izločili, torej v Mestni občini Koper in Občini Trebnje.

 

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 6. IN 10. DECEMBROM