09.05.2014 Starost: 9 let

USTAVITEV POSTOPKA SPREJEMA PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH IN SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKIH REDARJEV

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nas je obvsetilo o ustavitvi postopka sprejema Pravilnika o spremembah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.


Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev je pripravil MNZ, v postopku medresorskega usklajevanja in usklajevanja s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pa je bilo ugotovljeno, da imata MNZ in SVZ različni stališči o tem, ali lahko uniformo občinskih redarjev nosijo tudi uradniki, ki ne opravljajo nalog na delovnih mestih z uradniškim nazivom občinski redar I, II ali III. Po mnenju SVZ lahko uniformo občinskih redarjev nosijo le uradniki, ki so razporejeni na navedena uradniška delovna mesta, torej izključno občinski redarji.

V predlogu pravilnika je bilo določeno, da uradniški položaj vodij notranjih organizacijskih enot občinskega redarstva označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo 1 do 3 srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s srebrno obrobo, pri čemer bi bilo število srebrnih zvezdic odvisno od tega, ali dela in naloge vodja notranje organizacijske enote opravlja na uradniškem delovnem mestu, za katero je predpisana najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba (1 zvezdica); na uradniškem delovnem mestu, za katero je predpisana najmanj višja strokovna izobrazba (2 zvezdici); ali na uradniškem delovnem mestu, za katero je predpisana najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (3 zvezdice). Predlog pravilnika je bil pripravljen zato, ker sedanja ureditev otežuje organizacijo dela večjim občinskim redarstvom.

Ker ni bilo mogoče doseči uskladitve mnenj oziroma soglasja glede predloga pravilnika, poleg tega pa bi predlagana sprememba 10. člena veljavnega pravilnika lahko odprla še več pravnih vprašanj oziroma dilem glede nošenja uniforme občinskega redarja, je bilo odločeno, da se postopek v zvezi z navedenim predlogom pravilnika ustavi.

* * *

 

 

 

 


< OBJAVLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ