21.04.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

USTANOVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V OBČINI MIRNA

Ljubljana, 21. 4. 2011  - Danes se bodo v novoustanovljeni Občini Mirna na Dolenjskem na ustanovni seji sesšli člani občinskega sveta in župan. Potrdili bodo mandate članov občinskega sveta in županov mandat, s čimer bo nova občina uradno začela delovati, župan pa bo lahko začel z delom.Z današnjo sejo tudi simbolično zaključili postopek

ustanavljanja nove občine, ki so ga zaradi razvojnih zaostankov v

krajevni skupnosti Mirna kot delu občine Trebnje začeli z referendumom

novembra 2009. Na referendumu se je skoraj 70 odstotkov volivcev s

skoraj 90-odstotno večino odločilo za samostojno občino in izločitev iz

trebanjske.

V občino

Mirna sestavljajo naselja Brezovica pri Mirni, Gomila, Migolica, Migolska

Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Cirnik, Sajenice, Selo pri Mirni,

Selska gora, Stan, Debenec, Stara Gora, Ĺ evnica, Gorenja vas pri Mirni,

Ĺ krjanče, Trbinc, Volčje Njive, Glinek, Zabrdje in Zagorica. Občina

obsega 29 kvadratnih kilometrov, po popisu prebivalstva iz leta 2002 pa

je štela dobrih 2500 prebivalcev.

* * *< ZADRŽANO IZVRŠEVANJE DELA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE