18.07.2013 Starost: 10 let

USTANOVLJENA RAZVOJNA SVETA ZAHODNE IN VZHODNE SLOVENSKE KOHEZIJSKE REGIJE

Ljubljana/Maribor, 18. 7. 2013 - Predstavniki slovenskih statističnih regij so na ustanovnih sejah v Ljubljani oz. Mariboru oblikovali razvojna sveta kohezijskih regij Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija. Za predsednika sveta zahodne regije je bil imenovan trzinski župan Tone Peršak, svet vzhodne regije pa bo vodil župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar.


Slovenija bo v prihodnjem sedemletnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno in Vzhodno Slovenijo. Danes sta bila ustanovljena njuna razvojna sveta, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki se je sestal v Ljubljani, bo vodil trzinski župan Peršak, za podpredsednika pa je bil imenovan Bogomir Filipič iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj. Za predsednika sveta vzhodne kohezijske regije je bil izvoljen župan občine Slovenska Bistrica Žagar, njegov podpredsednik pa bo imenovan na prihodnji seji, saj je kandidatov več, člani sveta pa o njih danes niso glasovali.


Predstavniki slovenskih statističnih regij so na današnjih ustanovnih sejah obravnavali tudi prvi neformalni osnutek partnerskega sporazuma Slovenije z EU za programsko obdobje 2014-2020, ki med drugim vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti. Na tej podlagi je bila narejena identifikacija prednostnih naložb, ki jih bo mogoče financirati s pomočjo evropskih sredstev.


Neformalna izhodišča za pripravo sporazuma za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov je Slovenija že posredovala Evropski komisiji. Kot je ob tem poudarila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Monika Kirbiš Rojs, je ta ključen dokument za črpanje evropskih sredstev pripravljen tako dobro, da je Slovenija ena redkih držav, ki lahko takoj nadaljuje s postopki usklajevanja v Bruslju.


Po njenih besedah želijo na ministrstvu okrepiti in pospešiti neformalna usklajevanja, ki bodo potekala do sprejetja ključnih uredb v Evropskem parlamentu. "V interesu Slovenije je, da z Evropsko komisijo že v neformalnem usklajevanju v največji možni meri uskladimo vsa gradiva, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU in tako zagotovimo čimprejšnji začetek črpanja sredstev v letu 2014," je še povedala.


Sloveniji bo v prihodnjem sedemletnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike na voljo skupno skoraj 3,3 milijarde evrov. Od tega bo Zahodni Sloveniji pripadlo 860 milijonov evrov, Vzhodni Sloveniji pa skoraj 1,26 milijarde evrov sredstev strukturnih skladov. Za področje prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije bo iz kohezijskega sklada celotni Sloveniji na voljo milijarda evrov.


< VLADA IN SINDIKATI O SPREMEMBAH UREJANJA POLOŽAJA JAVNIH USLUŽBENCEV