15.10.2014 Starost: 8 let

USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE V RS TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI

Ljubljana, 15. 10. 2014 - Ministrstvo za kulturo nas je obvestilo, da se bodo usposabljanja za člane svetov javnih zavodov na področju kulture poleg predavanj izvedla tudi v elektronski obliki. To pa s ciljem omogočiti čim večjo dostopnost usposabljanj, poleg že razpisanih lokacij in terminov. Namen usposabljanja je podati članom sveta javnih zavodov informacije za kakovostno opravljanje odgovornega dela v svetih javnih zavodov.


Ministrstvo za kulturo bo v zadnjem tednu oktobra začelo z elektronsko obliko usposabljanja. Takrat bodo na spletni strani ministrstva objavljene tudi vse podrobne informacije o rokih in poteku usposabljanja. Objavljena bodo tudi vsa potrebna gradiva.

Člani svetov, ki so v skladu z določili 42. člena ZUJIK usposabljanje dolžni opraviti, bodo morali v okviru elektronske izvedbe usposabljanja gradiva natančno pregledati, se seznaniti z njihovo vsebino in izpolniti izjavo o seznanitvi z gradivi. Izpolnjena in podpisana izjava o seznanitvi z gradivi bo podlaga za izdajo potrdila o udeležbi. Obrazec izjave bo objavljen na spletni strani ministrstva skupaj s preostalimi gradivi zadnji teden oktobra 2014.

Tudi člani sveta, ki so se že prijavili na usposabljanja v obliki predavanj v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Kopru, lahko izbirajo ali bodo izobraževanje opravili v obliki predavanj ali v elektronski izvedbi.

Člane sveta, ki so se že prijavili na usposabljanja v obliki predavanj na izbranih lokacijah in v izbranih terminih, pa se jih ne bodo udeležili zaradi možnosti elektronskega usposabljanja, na ministrstvu prosijo, da jim to sporočite najkasneje do petka, 17. 10. 2014, na elektronski naslov usposabljanje.mk(at)gov.si.

* * *


< POZIV MOP K SODELOVANJU JAVNOSTI NA PODROČJU UPRAVLJANJA VODA