27.09.2017 Starost: 3 let

USPEŠNO IZVEDEN SEMINAR UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJŠČ V TEORIJI IN PRAKSI

Združenje občin Slovenije je 19. 9. 2017 izvedlo seminar na temo urejanja problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč v teoriji in praksi. Tema seminarja je glede na zelo dobro udeležbo in odziv še kako pereča in aktualna.


Uvodoma je zbrane pozdravil gostitelj, župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Na kratko je predstavil občino in izpostavil, da se tudi oni spopadajo z odmero cest, ampak da so se tega lotili resno ter da se dobri rezultati že kažejo.

 Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Bogdan Pezdirc je predstavil urejanje problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti, skozi zgodovino do danes – zakonodajno ureditev, ustavnopravno prakso in posledice. Podal je poudarke o občinskih cestah kot stvarnem premoženju občin, dotaknil se je tudi ureditve občinskih cest v uradnih nepremičninskih evidencah (zemljiška knjiga, zemljiški kataster, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, banke cestnih podatkov).

 

Prav tako so udeleženci izvedeli več o pravnem urejanju obstoječih občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih: kako urejati stvarno pravna razmerja z lastniki zemljišč, kako določati meje obstoječih občinskih cest, postopkih za določitev in evidentiranje meje obstoječih občinskih cest.

 V drugem delu je predstavnik Geodetske družbe d.o.o. Florjan Zorenč predstavil odmero občinskih cest v praksi, kjer je udeležence podrobno seznanil z vsemi fazami, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečevali pri postopkih odmere cest, od naročila odmere do izdelave elaborata. Samo predavanje je bilo podkrepljeno s konkretnimi primeri iz prakse.

 V tretjem delu predavanja pa je dobro prakso pri zemljiškoknjižnem urejanju cest v občini Trebnje predstavila Vanda Zadnik. Predstavitev je bila izredno zanimiva, saj je bil udeležencem predstavljen način, kako rešiti določene težave, ki se pojavijo na občini pri urejanju, kako občina pristopa do strank in kako glede na vse predstavljene statistike dosega izjemne rezultate in je posledično ena izmed občin, ki ima že urejenih ogromno zadev.

 Ob koncu so udeleženci odprli še debato in vprašanja, ki so jih zastavljali predavateljem. Prisotni so bili tudi predstavniki GURS-a in Ministrstva za okolje in prostor, ki so udeležencem odgovorili na številna vprašanja, marsikaj pa je ostalo tudi odprtega in bo potrebno zadeve reševati z individualnimi pristopi.

 


< SEPTEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS