13.03.2015 Starost: 8 let

USPEŠEN SEMINAR O NOVOSTIH PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21 IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar, na katerem so predstavniki občin prejeli najnovejše informacije v zvezi s koriščenjem sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. seminarja se je udeležilo 132 predstavnikov občin.


Seminar je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je letos prišlo do nekaj sprememb v 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin.

Na MGRT so zaradi navedenega uvedli tudi nekaj sprememb v spletni aplikaciji ZFO INVEST, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občin v okviru 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.


* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015