04.09.2013 Starost: 7 let

USPEŠEN SEMINAR DDV IN NOVOSTI V LETU 2013

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta potekal seminar z naslovom "DDV in novosti v letu 2013", ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov občin.


S 1. 7. 2013 so v veljavo stopila določila sprememb Zakona davku na dodano vrednost, ki so prinesla višji stopnji DDV-ja.

Spremembe, ki so prinesle precej dela in tudi finančnih posledic za občine, sta udeležencem seminarja predstavili Nina Klobučarič in Aleksandra Heinzer, ki sta strokovnjakinji področja. predavateljici sta na praktičnih primerih predstavili kako naj občine postopajo ob spremenjenih davčnih stopnjah, kako naj se prepričajo ali je bil DDV pravilno obračunan, kje lahko občine odbijajo DDV in kje ga ne smejo in druge spremembe zakona.

na seminarju je bilo predstavljenih več tem, in v povezavi s tem obračunavanje DDV-ja, in sicer:

1. Javno zasebno partnerstvo in investicije
3. Prenos komunalne infrastrukture z investitorja na občine
4. Posledice prodaje blaga, ki ga občina prejme v zapuščinskih postopkih
5. Koncesije in DDV
6. Kaj mora občina paziti pri postopkih razlastitev?
7. Prodaja osnovnih sredstev in posledice
8. Problematika kulturnih storitev, ki jih opravlja občina

Na seminarju je bilo za področje prodaje nepremičnin večkrat poudarjeno, da morajo občine vedno najprej pogledati ali je treba obračunati DDV in če to ni potrebno, se mora obračunati 2% davek na prodajo nepremičnin. Pozorno pa je treba spremljati tudi drugo področno zakonodajo, ki lahko prinese dodatne spremembe pri obračunu DDV-ja.

Predavateljici sta posebej izpostavili, da je spoštovanje določil Zakona o davku na dodano vrednost odgovornost vseh in ne le zaposlenih v finančnih službah.

* * *

 


< ČRPANJE KOHEZIJSKIH SREDSTEV NA OP ROPI – POBUDA ZA SESTANEK