28.07.2014 Starost: 8 let

USODA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠE NI ZNANA

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil danes še drugi sestanek glede 8. javnega poziva in sredstev za sofinanciranje investicij. Sestanka z ministrom Dragonjo sta se udeležila predsednika ZOS in SOS Robert Smrdelj in Anton Štihec.


Minister Dragonja je sporočil, da bodo poskušali kohezijski razpis maksimalno izpeljati, kar pomeni, da naj bi sofinanciranje pridobili predvidoma vsi upravičeni projekti, ki so prispeli na 8. javni poziv. Dodatna sredstva bodo namreč poizkusili zagotovili iz prihrankov kohezijskih sredstev na MGRT ter drugih resorjev.

Rešitve glede sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1 se še iščejo na vladni ravni, kakšna bo rešitev, bo znano v začetku tedna po sestanku predstavnikov MGRT na finančnem ministrstvu. Zaradi zakonskih okvirov MGRT ne more izdati poziva niti za del sredstev za sofinanciranje investicij npr. le v višini sredstev, s katerimi razpolagajo (cca 1%).

Predsednik ZOS je opozoril, da imajo vse občine v svojih proračunih predvidena sredstva iz 21. člena ZFO-1, saj jim ta sredstva zagotavlja zakon o izvrševanju proračunov države.  Ponovno je opozoril, da 21. člen predstavlja del sistemskega financiranja občin in da ta vir npr. ni možno primerjati s pridobljenimi sredstvi iz razpisov. Zato obstaja velika verjetnost, da bodo občine od države primorane ta sredstva izterjati z izvršbami. Namreč občine imajo večinoma že v teku investicije za namensko porabo sredstev iz vira 21. člena in v kolikor ne bo poziva MGRT za oddajo prijav projektov, bodo občine primorane v vlaganje izvršb, saj sicer ne bi ravnale kot dober gospodar in poskrbele za prejem vira, ki jim po zakonu pripada.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da je v izogib izvršbam in skladno z veljavnim zakonom ZIPRS1415 smiselno čimprej poiskati operativno rešitev.

* * *


< ZOS USPEŠEN S POBUDO ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA IN DODELITEV SREDSTEV OBČINAM ZA VZPOSTAVITEV PREVOZNOSTI CEST PO UJMI Z ŽLEDOM