10.05.2019 Starost: 3 let

USMERITVE ZA POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJETJA OPPN V SKLADU Z ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2)

Ljubljana, 10.5.2019- Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja


Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ugotavlja, da so nekatere občine že začele s pripravo in sprejemanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2). Ker so bile pri tem ugotovljene določene nepravilnosti, občine pa so na ministrstvo naslovile tudi številna vprašanja glede postopka, je ministrstvo pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (v nadaljnjem besedilu: vzpostavitev elektronskega poslovanja).

 Glede na navedeno, v povezavi z 289. členom ZUreP-2, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 53. členom ZUreP-2, pri pripravi in sprejemanju OPPN sledijo naslednjim korakom, ki jih lahko preberete na spodnji povezavi: USMERITVE

 

 


< 30. REDNA SEJA VLADE RS