18.10.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVANJE UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV TOKRAT Z MINISTRSTVOM

Ljubljana, 18. 10. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek o predlogu uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sestanka, ki ga je vodila državna sekretarka Marjeta Peterlin s sodelavci, so se udeležili tudi predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva in združenj občin, med  njimi tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.


Udeleženci sestanka so izpostavili odprte zadeve.

Problematična je opredelitev donosa, ki naj bi bil po nasvetu ministrstva za

finance opredeljen kot povprečni donos panoge. Višina  glob je previsoka, kazen naj bo sorazmerna

prekršku.  Predlagana je bila sprememba

obstoječega sistema glede odvoza gošč iz greznic: storitev naj se obračunava

mesečno, sistem naj stimulira uporabnika, da ga bo uporabljal, cena storitve

naj se veže na porabo vode. Glede stopnje izkoriščenosti infrastrukture in

obračuna najemnine za javno infrastrukturo je bilo kar nekaj dilem,

predstavljena pa je možnost oslabitve in funkcionalna amortizacija, po kateri

se najemnina obračunava glede na koriščeno infrastrukturo.  Beseda je tekla tudi o uveljavitvi cen v

prehodnem obdobju, namenskosti sredstev, pobranih z najemnino itd.< SEJA VLADE