23.01.2017 Starost: 6 let

USKLAJEVANJE PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ljubljana, 19. 1. 2017 – Na Ministrstvu za finance (MF) je potekal zadnji usklajevalni sestanek temeljnega predpisa s področja javnih financ, to je predloga Zakona o javnih financah (ZJF).


Predstavniki združenj občin smo bili povabljeni na sestanek glede usklajevanja predloga novega ZJF. Gre namreč za zadnji sestanek pred vložitvijo predloga ZJF v vladno proceduro (predvidoma na začetku februarja), zato je bilo potrebno razrešiti še nekatera odprta vprašanja.

 

Predlog novega ZJF namreč:

·         predvideva obveznost priprave in sprejema dvoletnega občinskega proračuna,

·         z ureditvijo v nekaterih določbah obstajajo pomisleki o posegu v avtonomnost pri izvrševanju občinskega proračuna,

·         spreminja vsebino sestavnih delov proračuna, ki od občine de facto zahteva večletno načrtovanje,

·         na več mestih predvideva kadrovske okrepitve zaradi dodatnih nalog oziroma dodatne administracije.

 

Predstavniki Združenja občin Slovenije smo temu na sestanku nasprotovali. Poleg tega smo ponovno izpostavili pomisleke glede nekaterih določb predloga zakona. Ministrstvo bo zato po posredovanih pisnih pripombah posamezne določbe zakona ponovno preučilo in le-te v največji meri poskušalo upoštevati v predlogu.  

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23.1.2017 DO 29.1.2017