15.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVANJE NOVELE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN

Ljubljana, 15.7.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju MJU) potekal sestanek na temo predloga sprememb in dopolnitev aktualnega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Sestanek je vodila državna sekretarka Tina Teržan, s strani občin pa smo se ga udeležili predstavniki Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS), predstavniki občin in g. Miro Kozelj, član predsedstva ZOS in župan občine Ĺ enčur.


 

Državna sekretarka je po uvodnem pozdravu besedo predala generalnemu direktorju MJU Stanetu Cvelbarju, ki je bolj podrobno preučil pripombe, ki smo jih v imenu občin posredovali na MJU ter predlagal, da se pregleda novele lotimo kar po sklopih.

 

Začeli smo z vprašanjem posamičnega programa ravnanja, ki ga MJU v noveli v primerjavi s prejšnjim zakonom ukinja. Tu si občine niso bile povsem enotne, nekatere občine posamični program podpirajo, saj se je prijel, vsebina se je s časom oblikovala in zadeva funkcionira. Da imajo take izkušnje je dejal tudi g. Cvelbar, vseeno pa skupaj z argumentih drugih občin meni, da kljub funkcioniranju, včasih ni dovolj časa za menjave programa.

 

Več pomislekov pa se je pri vseh občinah pojavilo pri zelo aktualnem vprašanju letnega načrta. Tu je zadeva bolj kompleksna, saj bi zakonodajalec s tem, ko bi letni načrt opredelil kot del proračuna, močno omejil občine pri svojem delovanju, saj bi vsaka sprememba letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem pomenila nov rebalans proračuna, kar občinam pomeni veliko časa in veliko denarja. To je omenil tudi g. Kozelj, ki meni, da bi še dodatna birokracija znatno otežila hitro in uspešno delovanje občin. Državna sekretarka je tu dodala, da namen zakona ni bil otežiti delo občinam, prav nasprotno, želeli so jih razbremeniti nepotrebne birokracije, kar se kaže v ukinitvi posamičnega programa ravnanja in obveznost cenitve nepremičnin le kadar vrednost presega 2.000,00 EUR. Prav tako meni, da mora tisti, ki razpolaga z nekim premoženjem, vedeti s kakšnim premoženjem razpolaga, ga ustrezno ovrednotiti ter določiti po kakšnem postopku bo z njim razpolagal. Na omenjeno so ji predstavniki občin ponazorili, kako poteka opredelitev premoženja v proračunu in razloge, da letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem ostane svoj del in ne del proračuna.

 

Naslednji problem v očeh občin predstavljajo cenitve in določba novele, ki določa, da ocenjene vrednosti ne smejo biti starejše od šestih mesecev od sprejema letnega načrta. Proti takšni določbi so bili vsi predstavniki občin, pa tudi predstavnice Javnega Sklada MOL. Predstavniki ministrstva so se večinoma strinjali in bodo poskušali najti drugačno rešitev za to področje.

 

Sledilo je vprašanje najema stvarnega premoženja, pri čemer so očitki občin predvsem, da je v zakonu omenjeno petletno obdobje prekratko, saj se investicija investitorju v tako kratkem času vedno ne povrne. V odgovoru pa je g. Cvelbar pojasnil, da je petletno obdobje mišljeno za najem, saj že aktualni ZSPDPO določa naj se prodajo nepremičnine za katere občina nima interesa.

 

Predstavniki občin so med drugim predlagali tudi, naj se za primer brezplačna odsvojitev v zakon zapiše, da stroške cenitve nosi pridobitelj. S tem so se strinjali tudi predstavniki ministrstva.

 

Državna sekretarka je po predstavljenih argumentih in rešitvah naredila krajši povzetek spornih določil in dejala, da bodo ponovno preučili vprašanje ocenjene vrednosti, vprašanje eventualnih izjem za lokalne samoupravne skupnosti v primeru nižjih vrednosti ter obliko letnega načrta. Omenjena vprašanja bi ob morebitni rešitvi lahko precej pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu delu.

 

Nov predlog sprememb in dopolnitev zakona nam bodo z ministrstva predvidoma posredovali jutri oziroma najkasneje v ponedeljek.

 


< POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH