11.03.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU S POKOPALIŠČI

Ljubljana, 11.3.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za gospodarstvo potekal usklajevalni sestanek o predlaganem Zakonu o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči. Sestanka smo se udeležili predstavniki reprezentativnih združenj, predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije ter predstavniki podjetja Žale d.o.o. Z naše strani se je sestanka udeležil predsednik Združenja občin Robert Smrdelj.


 

Sestanek je vodil generalni direktor dr. Peter Vrtačnik z Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je v uvodnem delu na kratko povzel vse dosedanje prizadevanje za sprejem zakona ter probleme, ki so se pri tem pojavili tako v Državnem zboru, kot v Državnem svetu. Povedal je, da je do aprilske seje obravnava prekinjena, koalicija pa je ministrstvu naročila naj v tem času pripravi usklajen predlog, ki bo ponovno obravnavan. Po besedah generalnega direktorja je koalicija kot glavni koncept določila, da se zakon spremeni predvsem v delu, ki ureja pogrebno dejavnost. Ta je skladno z novim zakonom razdeljena na obvezno pogrebno dejavnost, ki se opravlja kot gospodarska javna služba ter pogrebne storitve, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost. Obvezna pogrebna dejavnost pomeni le opravljanje najnujnejših minimalnih storitev po standardih določenih z zakonom. Državni svet je pri obravnavi podal pripombe, da začetni predlog zakona občinam jemlje pravice iz Zakona o lokalni samoupravi. Dodal je pa tudi, da je pri predlogu potrebno upoštevati različnost krajevnih običajev in skladno s tem v zakonu omogočiti določeno fleksibilnost. Zakon bo predvideval tudi možnost izbire pogrebne službe, ki bo opravila pogreb.

 

Sledil je kratek pregled elektronske predstavitve predloga zakona z obrazložitvijo predstavnikov ministrstva.

 

Najbolj sporni definiciji sta »prvi prevoz« in »minimalna pogrebna slovesnost«. Na sestanku so si udeleženci prizadevali, da bi prišli do enotne interpretacije le teh, a jim zaenkrat še ni uspelo.

 

Predsednik Smrdelj je povedal, da se Združenje občin Slovenije s predlaganim zakonom strinja, vendar je po njegovem mnenju potrebno opozoriti na določene pomanjkljivosti, za katere menimo, da bi jih bilo potrebno upoštevati za ustrezno delovanje zakona v praksi. Predlagal je tudi boljšo definicijo podrobnejših pravil, ki jih določa 22. člen zakona in dodal, da naj podrobnejše urejanje opravlja občina in ne minister.

 

Generalni direktor ministrstva je poudaril, da javna služba predstavlja monopol, ne glede na obliko izvajanja, ki je bila izbrana. Namen ministrstva pa je, da se ta monopolni del spusti na minimalni del in se hkrati s pridobitno dejavnostjo omogoči nadstandard. Izvajalec, ki izvaja nadstandard lahko izvaja tako standardni del storitve, kot nadstandardni, lahko pa prepusti, da ga opravi izvajalec obvezne javne službe.

 

Med sestankom je bila tudi dana pobuda za nov dodatni sestanek samo med predstavniki zbornic, podjetij in predstavniki občin, kjer bi se skupaj dogovorili za nek minimalen konsenz, ki bi ga nato skupaj posredovali ministrstvu.

 

Generalni direktor je večkrat poudaril tudi problematiko delovanja brez pravne podlage in brez podeljenih koncesij. Z novim zakonom bi želeli urediti tudi to »nelegalno« delovanje, ki se pojavlja po občinah.

 

Ob koncu sestanka je bilo dogovorjeno, da se do ponedeljka zbere še zadnje pripombe in rešitve v okviru, ki je bil zastavljen na današnjem sestanku. Okvirno v sredo pa bo potekal zadnji usklajevalni sestanek.


< DRŽAVA OB NARAVNIH NESEREČAH NI DOVOLJ UČINKOVITA