01.02.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 1. 2. 2011 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sestanek je vodil generalni direktor Stane Cvelbar, s strani občin pa so se ga udeležili predstavniki občin in reprezentativnih združenj občin.


 

Na sestanku so predstavniki občin argumentirali posredovane pripombe na predlog uredbe, pri čemer se je v nekaterih primerih izkazalo, da so te pripombe utemeljene in jih bo ministrstvo tudi ustrezno upoštevalo pri spremembah predloga uredbe. Tako naj bi prišlo do pozitivnih sprememb na področju ocenitve vrednosti stvarnih pravic, kar zdaj ureja predlog uredbe v 18. členu. Najverjetneje se bo cenitev zemljišča v zvezi s stavbno pravico ločila od drugih stvarnih pravic in bo urejena posebej, obstaja pa tudi možnost, da se bo mejna vrednost določena v evrih, zvišala.

 

Predstavniki ministrstva so dali tudi pojasnila k nekaterim določbam, kot je 28. člen, ki ureja razpolaganje. Drugi odstavek tega člena določa, da vse stroške, ki nastanejo v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim premoženjem, krije upravljavec stvarnega premoženja. To pa po razlagi predstavnikov ministrstva ne pomeni, da upravljavec teh stroškov ne more prevaliti na pridobitelja stvarnih pravic.

 

Dotaknili so se tudi 29. člena predloga uredbe, ki ureja kupnino za razpolaganje s stvarnim premoženjem. V zvezi s tem so predstavnike občin prosili za predlog načina zavarovanja pri plačilih na obroke. Točne odločitve še niso sprejeli, nekako pa je prevladalo mnenje, da se zavarovanje uredi z zastavno pravico ali hipoteko.

 

Točka, na kateri se predstavniki ministrstva in predstavniki občin niso ujeli, pa je podrobnejša ureditev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. Predstavniki občin namreč trdijo, da bi vsebovanje letnega načrta oddaje premoženja s strani občine v načrtu ravnanja povzročilo predvsem nepotrebno dodatno delo. Na drugi strani pa predstavniki ministrstva odgovarjajo, da je načrt oddajanja precej bolj predvidljiv kot načrt prodaje stvarnega premoženja. Dodajajo pa tudi, da, ko bodo občine enkrat vzpostavile podlage za tak načrt, ga bodo v prihodnjih letih z malo ažuriranja lahko hitro dopolnjevale.

 

Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo opravili tudi nekaj manjših nomotehničnih popravkov, na katere so bili opozorjeni s strani občin, končen predlog uredbe pa bodo predvidoma posredovali konec prihodnjega tedna.

 


< 1. SEJA ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZOS