13.07.2015 Starost: 8 let

USKLAJEVALNI SESTANEK O ODPUSTU DOLGOV

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo predstavniki združenj občin z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak usklajevali sicer že v državnozborski postopek vložen Predlog zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolga.


Vlada RS je na dopisni seji 1. julija sprejela Predlog zakona  o pogojih za izvedbo odpusta dolgova in ga poslala v Državni zbor RS po nujnem postopku. Predlog zakona je pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim državljanom pomagali na način, da se jim odpiše dolgove, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih življenjskih stroškov. Z zakonom se želi poenostaviti odpis dolga ter upnikom zmanjšati stroške odpisa. V skladu z veljavno zakonodajo se odpust dolga lahko šteje kot drug dohodek in je obdavčen, z zakonom o pogojih za izvedbo odpusta dolga pa se bi upnike oprostilo plačila akontacije dohodnine.

 

Kot je poudarila ministrica, naj bi šlo za odpis tistih dolgov, ki jih ni mogoče izterjati, pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolga bi bil za upnike (tudi občine) prostovoljen, zakon določa pogoje, komu se lahko dolg odpusti, ob striktnem upoštevanju premoženja, prav tako pa naj  bi šlo za odpust starih dolgov (iz leta 2013 in starejši).

 

Na današnjem sestanku smo predstavniki združenj občin z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak iskali ustreznejše rešitve dikcij posameznih členov v državnozborski postopek vloženega Predloga zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolga, EPA 635-VII.

 

4. člen določa podlago za odpis zapadle neplačane davčne obveznosti tako do države kot občin. Dolg iz naslova neplačane davčne obveznosti do države je limitiran do zneska 50 evrov. Država je ta znesek predlagala z namenom čiščenja bilanc, omejitev pa pomeni, da bi bili odpisani zneski do 50 evrov, višji zneski pa ne.

 

Pri občinam bi šlo predvsem za odpis dolgov iz naslova NUSZ. Pri tem smo ugotavljali, da FURS že sedaj ob izpolnjenih pogojih odpisuje dolgove brez sodelovanje občin, občine pa v odlokih tudi že same navajajo razloge za oprostitev plačila NUSZ. Tudi sicer so davčni prihodki, ki so prihodki občin, izvirajo iz naslova obdavčitve premoženja, zato odpust teh javnih dajatev ne bi bil smiseln. Dogovorjeno je bilo, da se bo drugi odstavek 4. člena črtal iz predloga zakona.

 

6. člen določa odpis dolgov s strani občin, vrtcev in osnovnih šol. Tu se je odprlo kar nekaj dilem: ali se omejiti le na dolgove iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane ali pa vključiti tudi dolgove iz naslova pomoči na domu in družinskega pomočnika.

 

Prav tako je problematično obdobje, v katerem naj bi se odpust dolgov izvedel. Sedaj je določeno obdobje od 1. 8. do 31. 10. 2015. Če občina v odloku nima določenega obsega sredstev oziroma bi bil obseg sredstev prekoračen, občin odpusta dolgov po tem zakonu ne bi mogla izvesti. Dogovorjeno je bilo, da naj bi bilo navedeno obdobje od avgusta do oktobra obdobje za vložitev vloge s strani dolžnika, sama obdelava vloge oziroma izvedba odpusta pa bi bila mogoča do 31. 1. 2016.

 

Glede odpisa dolga v občinskih javnih zavodih se je skozi razpravo pokazalo, da bi bilo bolj smiselno  kot predhodno soglasje župana določiti, da občina za svoje javne zavode  določi zgornji limit za odpis dolgov.

 

Ministrstvo za delo bo občinam zagotovilo bazo podatkov: z registracijo v aplikaciji bodo občine z EMŠO dolžnika lahko preverile, ali izpolnjuje pogoje (ali je bil prejemnik denarne socialne pomoči…). Prav tako bo Ministrstvo pripravilo osnutke obrazcev.

 

Predlog zakona  o pogojih za izvedbo odpusta dolgov bo v petek obravnavan na matičnem delovnem telesu. V kolikor imate občine pripombe na predlog zakona, jih lahko do srede, 15. 7., pošljete na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si, da jih nato v četrtek z ministrstvom po potrebi še uskladimo in vložimo dodatne amandmaje.

 

Podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov bo v ponedeljek, 20. julija. Združenja občin bomo lahko udeležena le kot podporni podpisniki. Podpisnik sporazuma bo namreč vsaka občina posebej, če se bo za podpis Sporazuma seveda odločila.

 


< DRŽAVNI ZBOR BO DANES ODLOČAL O POVPREČNINI V VIŠINI 519 EVROV