23.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK O NOVELI ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 23.2.2011 – V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije je danes potekal usklajevalni sestanek glede predlaganih sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sestanek je vodila namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Liljana Selinšek, udeležili pa so se ga še ministrica za javno upravo Irma Pavlinič-Krebs ter župani predsedstev Združenja in Skupnosti občin Slovenije.


 

Na sestanku je bila v središču pozornosti predvsem novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo je 4. februarja 2011 v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev.

 

Predstavniki Komisije in Ministrstva za javno upravo se niso mogli sporazumeti o smiselnosti 27. člena ZIntPK, ki v delu zakona, ki se nanaša na nezdružljivost, ureja prepoved članstva in dejavnosti. Predstavniki ministrstva so povedali, da je bila glede omenjene določbe že vložena pobuda za oceno ustavnosti in menijo, da je najbolj smiselno, da se počaka, da se Ustavno sodišče o zadevi izreče, potem pa se sprejema morebitne nove ukrepe. Druga in bistvena določba o kateri je bilo rečenega in doseženega največ, pa je določba 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitev poslovanja.

 

Tu so si bili predstavniki občin in predstavniki Komisije ter ministrstva enotni, da predlagana določba v noveli z dne 4. februarja 2011, ni povsem ustrezna, saj ni najbolj življenjska. Tako so skupaj pregledali delovno verzijo novega 35. člena ZIntPK, o kateri so dosegli načelno soglasje, da zajema vse potrebne omilitve pri omejitvi poslovanja, hkrati pa ne povečuje korupcijskih tveganj.

 

Ministrstvo in Komisija bosta omenjeni predlog predlagala tudi poslankam in poslancem, ki so vložili novelo 4. februarja 2011.


< MINISTRICA ZA JAVNO UPRAVO PREDSTAVILA PREDLOG ZAKONA O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA POMENA NA PODROČJU NEGOSPODARSKEGA SEKTORJA