05.09.2016 Starost: 5 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PRIPOROČIL ZA UREDITEV SISTEMA NUSZ

Ljubljana, 5. 9. 2016 – Po sklepu Vlade RS pristojna ministrstva v sodelovanju z združenji občin pripravljajo sistemska priporočila za ureditev sistema NUSZ. Na tokratnem sestanku se je osnutek priporočil usklajeval s prispelimi pripombami.


Udeleženci sestanka so se strinjali, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne sme enačiti s sistemom davka na nepremičnine, saj je temelj obeh dajatev različen in iz tega tudi izhajajo razlike, katere se želi zmanjšati oz. odpraviti z navedenimi priporočili.

 

Na podlagi današnjih usklajevanj bo besedilo priporočil prilagojeno in, če bo potrebno, tudi še predmet nadaljnjih usklajevanj. Ko bodo priporočila potrjena s strani pristojnih ministrstev, pa bodo tudi predmet posebne predstavitve za občine.

 


< SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE