12.07.2016 Starost: 7 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 8. 7. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predstavniki občin smo opozorili na neustrezno voden postopek priprave predloga zakona in nepravočasno vključevanje predstavnikov občin v postopek usklajevanja predloga zakona. Predlog zakona je bil sicer obravnavan tudi vsebinsko.


Predstavniki občin smo na začetku sestanka opozorili na neustrezno vključevanje predstavnikov občin v postopek priprave novele predpisa. Predlog novele Zakon o zdravstveni dejavnosti je bil v javni obravnavi oktobra 2015. Združenja občin smo podala pisne pripombe, odziva, v kolikšni meri so bile pripombe, če sploh, upoštevane, nismo prejeli. Od takrat je bil predlog zakona deležen precejšnjih sprememb, novo verzijo predloga zakona pa smo prejeli teden dni pred sestankom, kar je bilo odločno premalo za celovito pripravo pripomb. Glede na obsežnost sprememb bi pričakovali, da bi se ponovno odvila javna obravnava. Ministrstvo sicer vztraja, da naj bi bil predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti sprejet na zadnji  julijski oz. prvi seji Vlade v avgustu, vendar smo predstavniki občin zahtevali še dva tedna za pripravo pripomb in dodaten usklajevalni sestanek.

 

Nov predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti je bistveno bolj obsežen kot prva verzija, dodatne spremembe se nanašajo na ureditev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ureditev glede  dela zdravnikov zunaj javnih zavodov, nadzor in oglaševanje. Predlog novele pa sicer prinaša tudi bolj podobno ureditev koncesijskih razmerij (podeljevanje, časovna komponenta).

 

Predstavniki ZOS smo med drugim opozorili, da določila glede podelitve koncesij niso jasno določena, saj so vsebovana v več predpisih: poleg predlagane podrobnejše ureditve v Zakonu o zdravstveni dejavnosti to področje urejata še Zakon o javno zasebnem partnerstvu oz. Zakon o upravnem postopku. Prav tako smo opozorili, da se ne strinjamo s predvidenim poseganjem zakona v razpolaganje s presežki poslovanja zavoda. V zvezi s tem smo izpostavili, da bi bilo potrebno v zakonu določiti tudi pravice ustanovitelja zavoda (potrjevanje poročil, planov dela, finančnih načrtov). Prav tako je bila izpostavljena problematika že podeljenih koncesij in zagotovitev kontinuiranega dosedanjega izvajanja, obdobje podelitev koncesij itd.

 

Besedilo predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti se nahaja na povezavi. Pripombe lahko pošljete na ZOS še do 19. julija 2016.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 11.7.2016 DO 17.7.2016