19.08.2013 Starost: 10 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 19. 8. 2013 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek na temo predloga novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo se ga udeležili predstavniki (združenj) občin.


S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih želi ministrstvo izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva in povečati dostopnost do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih res potrebujejo, večje , predvsem postopkovne spremembe zakona (poenostavitev postopka) pa ministrstvo načrtujejo za prihodnje leto.

 

Predlog novele prinaša velike finančne posledice za državo, ministrstvo pa pričakuje tudi povišanje izdatkov občin za 2-3%. Do tega naj bi prišlo zaradi izvzetja 20% otroškega dodatka iz lastnega dohodka družine, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega stanja. Prav tako naj bi izdatke občin povečala obveznost plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja tujcem – oceno tega stroška bo ministrstvo še pripravilo. Predlog določa tudi, da se izplačujejo subvencije za vse vrste najemnih stanovanj direktno lastniku stanovanja.

 

Prvotni predlog je predvidel črtanje 31. člena zakona (možnost znižanja plačila), ministrstvo pa se je odločilo, da se navedeni člen ohrani, črta se le tretji odstavek navedenega člena.

 

Predstavnice občin so ponovno opozorile, da iz distribucijskega modula pridobijo premalo podatkov: nimajo zadostnih podatkov za načrtovanje proračuna, prav tako občine nimajo dostopa do podatkov za potrebe v postopkih izterjave oziroma odpisa.

 

Ministrstvo je predstavnice občin tudi seznanilo, da pripravljajo elektronsko evidenco, ki bo omogočala pregled nad prejemanjem sredstev in občinam ter državi omogočila ustrezno uveljavljanje terjatev za povračilo sredstev iz njihovih proračunov po smrti prejemnika socialnih prejemkov. Sistem naj bi začel delovati do novembra.

 

Ministrstvo načrtuje, da bo predlog zakona na seji Vlade RS sprejet prihodnji teden, v Državnem zboru RS pa naj bi bil sprejet jeseni. Spremembe socialne zakonodaje bi tako začele veljati s 1. januarjem 2014.


< UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM ZA JAVNE USLUŽBENCE