14.05.2015 Starost: 8 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 13. 5. 2015 – Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki združenj občin smo se ponovno sestali na usklajevanju glede predloga novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


Tako pripravljavci zakona kot predstavniki občin se strinjamo, da je pokopališka dejavnost opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba, še vedno pa ostaja različen pogled na sam koncept ureditve pogrebne dejavnosti. Na podlagi pripomb združenj občin je bila tudi pogrebna dejavnost opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba, odprto pa ostaja vprašanje, kolikšen naj bo obseg pogrebne dejavnosti kot javne službe, kaj pa se lahko prepusti svobodni gospodarski pobudi in trgu.

 

Zaradi konceptualnih razlik bo v četrtek, 14. maja, sestanek med vodstvi združenj občin in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom.

 


< MF ZAGOTAVLJA, DA BODO UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPREJETI, DRUGAČE PRILAGODITEV POVPREČNINE