29.05.2017 Starost: 6 let

USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO

Ljubljana, 29. 5. 2017 – Na prvem sestanku se je srečala medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Na poziv Združenja občin Slovenije so na sestanek povabili tudi predstavnike občin.


Vlada RS je na seji 11. maja 2017 imenovala medresorsko delovno skupino za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Skladno z ustavnim zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena Ustave RS, uskladiti v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Medresorsko skupino sestavljajo člani ministrstev za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za javno upravo, vodi jo generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič.

 

Naloge medresorske delovne skupine so pregled zakonodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 70.a člena Ustave RS, seznam potrebnih sprememb zakonodaje, usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

 

Kot je med drugim poudaril Leon Behin, MOP, je za njih ključna materija Zakon o lokalni samoupravi, ki oskrbo s pitno vodo opredeljuje kot izvirno nalogo občin, po tekstu Ustavnega zakona pa je to izvirna naloga države, ki pa jo izvajajo občine. Do sedaj se država v vodooskrbo ni vmešavala (razen izjem: vodovarstvena območja…), zato se bo potrebno dogovoriti, kaj bo pristojnost države in kaj lokalnih skupnosti. Odrto je tudi vprašanje financiranja (neposredno in neprofitno): pristojnost določanja cen oz. vsaj preverjanja primernosti cen. Država si bo na tem področju vzela več pristojnosti, kot jih ima sedaj, in sicer tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo izvajanja oskrbe s pitno vodo.

 

S strani občin smo ugotavljali, da je interpretacija MOP drugačna od tiste, kot je bila kot kompromisna rešitev zapisana v Ustavo RS. Ob spreminjanju Ustave je bilo vztrajano, da mora oskrba s pitno vodo ostati izvirna naloga občin, država pa lahko v to pristojnost poseže le, če je občina ne izvršuje. Pozvali smo tudi, da želimo biti občine vseskozi vključene v nastajanje oz. spreminjanje zakonodaje. Glede na današnjo razpravo bodo pogovori in usklajevanja glede ustreznih zakonodajnih rešitev še pestra.

 

Predstavnikom ministrstev je bilo naloženo, da pripravijo nabor predpisov, ki jih bo potrebno spremeniti. V roku 15 dni je predviden naslednji sestanek.

 

Na sestanku so bili poleg predstavnikov ministrstev prisotni še predsednik DZ dr. Milan Brglez, poslanec dr. Mitja Horvat, pobudnik zapisa pravice do pitne vodo v Ustavo RS Brane Golubovič in na poziv ZOS so na sestanek povabili tudi predstavnike združenj občin.

 

 

 


< 136. REDNA SEJA VLADE RS