16.01.2018 Starost: 4 let

UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU - OBJAVA PRIMEROV OKOLJSKIH ZAHTEV IN MERIL

Ljubljana, 16. 1. 2018 - Uredba o zelenem javnem naročanju, ki jo je Vlada sicer sprejela septembra 2017, je začela veljati 1. januarja 2018. Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju s posameznimi resorji in številnimi deležniki pripravilo in objavilo priporočila za vse predmete zelenega javnega naročanja.


V skladu z novo Uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja, pri čemer je obveza za zeleno javno naročanje določena za dodatnih osem vrst naročil (kot je na primer gradnja cest ali javna razsvetljava). 

 

Bistvena sprememba nove uredbe je, da ta namesto dosedanjih izrecnih zahtev določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih...).

 

Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje in prostor sta skupaj s pristojnimi resorji pripravila nove primere okoljskih zahtev in meril (ki imajo naravo priporočil, usmeritev oziroma priročnika). Te lahko naročniki uporabijo z namenom doseganja postavljenih ciljev iz uredbe. Manj veščim javnim naročnikom so priporočila v pomoč, bolj ambiciozni pa bodo lahko te primere uporabili tudi za doseganje višjih ciljev, kot so predpisani, ali v primerih javnega naročanja, kjer uporaba Uredbe sicer ni obvezna. 

 

Na spletni povezavi so tako dostopni primeri okoljskih zahtev in meril za vseh 20 predmetov zelenega javnega naročanja, objavljene pa so tudi kontaktne točke, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja.

 

 


< JAVNO POSVETOVANJE EVROPSKE KOMISIJE V ZVEZI Z EU SREDSTVI PO 2020 – VABILO K SODELOVANJU