15.09.2021 Starost: 10 dni

URAD ZA DEMOGRAFIJO ŠE NE BO ZAŽIVEL

Ljubljana, 15. 9. 2021 - Vlada je na 266. dopisni seji, 14.9.2021, znova prestavila datum začetka delovanja vladnega urada za demografijo, tokrat le za mesec dni, na 15. oktober. Po julija sprejetem odloku bi moral urad namreč zaživeti to sredo.


Urad za demografijo je vlada z odlokom ustanovila oktobra 2020, začetek uporabe odloka in s tem delovanja urada pa že večkrat prestavila. Julija je tako določila začetek uporabe odloka za 15. september, a na dopisni seji ta datum premaknila na 15. oktober.

Med nalogami urada naj bi bile spremljanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije. Prav tako naj bi se urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko starejših ter ozaveščal družbo o demografskih izzivih. Obenem bo spremljal tudi demografsko politiko drugih držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji.

Še vedno pa ostaja neznanka tudi, kdo bi lahko urad za demografijo vodil.

Sprva je bilo predvideno, da bo urad vodil minister brez listnice iz kvote DeSUS. Pozneje so odlok spremenili in zapisali, da bo urad vodil direktor, ki bi bil odgovoren vladi. DeSUS je sicer pozneje koalicijo zapustila, a njeni poslanci pogosto podpirajo vladne predloge.


<  ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NALOŽBE V ZDRAVSTVU ZA NASLEDNJIH DESET LET, PRIPRAVLJEN ZA NADALJNJO OBRAVNAVO