30.11.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

UMIK SELEKTIVNEGA ZVIŠANJA DDV IZ PROCEDURE

Ljubljana, 29. 11. 2012 – Državni zbor RS se je seznanil, da je zakonodajni postopek o predlogu novele zakona davku na dodano vrednost (DDV) končan. Po predlogu bi se zvišala stopnja davka za časopise, hrano za živali ter komunalne, frizerske in še nekatere druge storitve, namesto tega pa vlada zdaj napoveduje zvišanje trošarin in obdavčitev sladkih


 

 

 

Zakonodajni postopek se je končal na

seji odbora DZ za finance in monetarno politiko, ko je finančni minister Janez

Ĺ ušteršič povedal, da namerava vlada namesto izvzetja določenega blaga in

storitev iz znižane stopnje DDV zvišati trošarine na gorivo, elektriko, alkohol

in tobak ter obdavčiti sladke pijače. Z umikom predloga novele zakona, ki naj

bi zagotovila dodatnih 70 milijonov evrov proračunskih sredstev letno, so se strinjali

v vseh poslanskih skupinah.


< NA MIZKŠ PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE