01.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Danes je potekal seminar z naslovom Učinkovito z energijo 08, ki ga letos že tretjič organizira portal Energetika.net. Glavna tema seminarja je, kako doseči konkurenčno prednost z uvajanjem projektov učinkovite rabe energije ter kako z energetskim menedžmentom doseči energetsko učinkovitost.


 

Možnosti za uvajanje uspešnih projektov učinkovite rabe energije obstajajo v vseh proizvodnih in storitvenih podjetjih. Tuja podjetja v tovrstnih projektih vidijo priložnost za krepitev strateških prednosti in ne samo za znižanje stroškov energije. Večina slovenskih podjetij še vedno ocenjuje rabo energije kot fiksni strošek, toda nekatera se že zanimajo za učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in tehnologij. Nekaj slovenskih podjetij ima dobre potenciale na področju izrabe biomase, nekatera se ukvarjajo s hibridnimi in z vodikovimi tehnologijami, druga z gradnjo inteligentnih stavb ipd. Zavzel se je, da bi država takšna podjetja podprla, prav tako pa naj bi vlagala v raziskave in razvoj na tem področju. Prav tako se je navdušil nad zamislijo, da bi Slovenija postala proizvajalka takšnih tehnologij.

 

Na seminarju je sodeloval tudi minister za razvoj Turk, ki je med drugim dejal, da je Služba Vlade RS za razvoj v tem mandatu veliko pozornosti namenila prav podnebnim spremembam, predstavil je tudi projekt Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035, ki predstavlja tri verjetne razvojne zgodbe v luči podnebnih sprememb. Dognanja tega projekta so upoštevana tudi pri novem programu reform za izvajanje lizbonske strategije za naslednje triletno obdobje, in sicer v smislu zelenih javnih naročil, zelene davčne reforme in glede priprave celovite strategije za prehod v nizkoogljično družbo.

 

* * *


< ZASEDANJE SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO