08.12.2016 Starost: 5 let

TUDI DRŽAVNI SVET V PRESOJO ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Polzela, 7. 12. 2016 - Državni svet RS je podprl zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju ZOS septembra sprejet zakon namreč posega v ustavne pravice občin in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost.


V Združenju občin Slovenije smo med drugim opozorili, da sta po Zakonu o lokalni samoupravi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe ter organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe izvirni nalogi občine. Ob tem smo opozorili na nekatere prejšnje odločitve Ustavnega sodišča, ki je pogrebno in pokopališko dejavnost opredelilo kot tisti, ki jih iz pietetnih, zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem trgu. Poleg tega je Ustavno sodišče že v preteklosti zapisalo, da je odnos do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj, zato pri normativnem urejanju obstaja močan javnopravni interes, ki od države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni glede ravnanja z mrtvimi.

 

Državni svetniki so zato izglasovali sklep za začetek postopka za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona in začasno zadržanje njihovega izvrševanja, ob tem pa bodo Ustavno sodišče pozvali k prednostni obravnavi. (Vir: STA)

 

 


< 113. REDNA SEJA VLADE RS