02.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

TRETJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 2. 11. 2010 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal tretji sestanek delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, združenj občin in centrov za socialno delo, ki se ukvarja s prenosom kadra z občin na centre za socialno delo (CSD). Udeležile smo se ga tudi predstavnice ZOS.


 

Predstavniki občin smo za potrebe sestanka pripravili konkretne primere profilov zaposlitev na občinah z opisom nalog in drugih pogojev za zaposlitev (delovne izkušnje, izobrazba, plačni razredi itd.) za višjega svetovalca, svetovalca, višjega referenta in referenta.

 

Predstavnica ministrstva je predstavila nekaj ustreznih profilov zaposlenih na občinah, ki ustrezajo profilom zaposlitev na CSD, ob čemer se je pokazala problematičnost predvidenega sistema prehoda delavcev z občin na CSD in neprimerljivost delovnih pogojev, predvsem plač.

 

V prihodnjih dneh boste na občinah dobili dopis ministrstva, s katerim vas bodo seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi ministrstva glede prenosa kadrov z občin na CSD. Ministrstvo predvideva kot naslednjo aktivnost za potrebe prehoda delavcev z občin na CSD srečanje direktorjev občinskih uprav oz. županov z direktorji CSD, pri čemur bo CSD vzpostavil kontakt z občinami.


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 2. 11. DO 5. 11. 2010