15.11.2018 Starost: 4 let

TRETJA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTORA

Ljubljana, 15. 11. 2018 - Geodetska uprava RS je izdala tretjo številko eNovic projekta eProstor. V njej si lahko več preberete o zaključeni 1. fazi izboljšave zemljjiškokatastrskega prikaza in o PIS-u kot orodju za participacijo..


Izvedba projekta Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza, ki je časovno umeščen od marca 2018 do oktobra 2020, poteka skladno s sprejetim terminskim načrtom. Projektna skupina GURS, ki na podlagi obstoječih podatkov iz evidence zemljiškega katastra in dodatno pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca izvaja izboljšavo po posameznih katastrskih občinah, je septembra 2018 zaključila obdelavo podatkov iz območja 1. faze. V okviru te faze je bilo lokacijsko izboljšanih 218 katastrskih občin na območju Jugovzhodne Slovenije.

Obdelava podatkov se jeseni 2018 nadaljuje na območju 2. faze (območje Posavja). Zunanji izvajalec, ki s terenskimi meritvami in drugimi metodami zajema podatke, potrebne za izvedbo izboljšave (zajem podatkov iz digitalnega ortofota in podob analitičnega snemanja – LIDAR podatki), trenutno že izvaja zajem podatkov za območje 3. faze (območje Koroške, Savinjske in Podravske regije). Rezultati lokacijske izboljšave se sproti vključujejo v evidenco zemljiškega katastra, tako v produkcijsko kot tudi distribucijsko okolje.

V okviru projekta LUMAT (oživljanje in upravljanje gospodarskih con) je bila 2. 10. 2018 na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvedena delavnica na temo orodij za participacijo. Kot eno izmed orodij je bil predstavljen Prostorski informacijski sistem oz. javni vpogled v PIS. Med produkti PIS je bila izpostavljena že izvedena digitalizacija arhiva državnih prostorskih načrtov, ki ji bo sledila še izdelava georeferenciranih grafičnih prikazov.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< 10. DOPISNA SEJA VLADE RS