17.08.2021 Starost: 2 let

TOLMAČENJE 116. ČLENA SZ-1 - FAKTOR 0,8 ZA NAJEMNIKE, KI SO TRAJNO VEZANI NA UPORABO INVALIDKSEGA VOZIČKA

Ljubljana, 17. 8. 2021 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatno tolmačenje petega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona, ki govori o določanju vrednosti neprofitnega stanovanja, katerega najemnik ali uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, in za katerega se uporabna stanovanjska površina pomnoži s količnikom 0,8.


Ministrstvo je v mesecu juliju že izdalo usmeritve glede dokumentacije, ki jo morajo najemniki neprofitnih stanovanj predložiti kot dokazilo za uveljavljanje faktorja 0,8 pri izračunu uporabne stanovanjske površine zaradi njihove trajne vezanosti na uporabo invalidskega vozička, kot ga določa peti odstavek 116.člena Stanovanjskega zakona, vendar so bile dane usmeritve preozke, zato so izdali dopolnitve tolmačenja navedenega člena.

Najemniki neprofitnih stanovanj, katerih najemnik ali uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, morajo za uveljavitev pravice, da se pri izračunu neprofitne najemnine uporabna stanovanjska površina pomnoži s količnikom 0,8, lastniku stanovanja predložiti dokazilo o trajni gibalni oviranosti in posledični trajni vezanosti k uporabi invalidskega vozička. Ta dokazila pa so npr. odloča o priznanju statusa invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, Odločba o pridobitvi statusa invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Odločba za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Odločba o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter druga morebitna dokazila.


Celoten dopis je na voljo TU.

* * *

 


< PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PONUDB NA JAVNI RAZPIS ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH MEST