19.05.2016 Starost: 7 let

TEŽAVE ZARADI SLABEGA DELOVANJA OMREŽJA HKOM

Ljubljana, 19. 5. 2016 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo v zvezi s težavami do katerih prihaja zaradi slabega delovanja komunikacijskega omrežja HKOM.


MJU je bil obveščen o slabem delovanju komunikacijskega omrežja HKOM v smislu dolgih odzivnih časov in občasnih prekinitvah delovanja nekaterih storitev, ki jih zaposleni na občinskih upravah in občani uporabljajo preko navedenega omrežja pri zunanjih ponudnikih storitev.

MJU v dopisu pojasnjuje, da izvajajo prenovo komunikacijskega omrežja, ki vključuje tudi prenovo opreme za zagotavljanje njegove varnosti. Vzrok za slabo delovanje HKOM omrežja je v napaki na delu naprav za zagotavljanje varnosti komunikacijske infrastrukture MJU.

O težavah so obvestili proizvajalca predmetne opreme, ki je zagotovil, da bo napaka odpravljena do konca maja 2016.

* * *


< APEL ZOS-A PREDSEDNIKU VLADE RS GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020