20.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS S PREDSEDNIKOM DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

Ljubljana, 20. 11. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo s predsednikom Državne revizijske komisije Borutom Smrdelom in sodelavci. Pogovor je tekel o možnosti sodelovanja med Državno revizijsko komisijo in Združenjem občin Slovenije.


 

 

Kot smo

seznanjeni, se pripravlja sprememba zakonodaje na področju postopkov revizij

javnega naročanja, zato smo z Državno revizijsko komisijo (DRK) želeli poiskati

skupne poglede, kje iskati rešitve. Predstavljene so bile težave na področju

javnega naročanja: neutemeljene pritožbe ponudnikov – podana je bila ideja, da

se določi kavcija za pritožnike; težave nastajajo tudi, ker se konkurenti v

postopkih javnega naročanja povezujejo, skupaj nastopajo v postopkih in tako

narekujejo cene.

Kot je

pojasnil predsednik DRK, je procesna zakonodaja le v služni materialne zakonodaje.

Tako je tudi DRK organ, ki zagotavlja neodvisno in učinkovito pravno varstvo,

položaj DRK pa je primerljiv položaju sodišč. DRK zato nima vzvodov, s katerimi

bi lahko konkretneje vplival na pripravo zakonodajo. Pripravljavci zakonodaje

jih v postopek priprave predpisov vključijo takrat kot občine, torej v fazi

javne obravnave. Kot neodvisen organ ne morejo sodelovati z interesno sfero,

kar so občine kot naročniki, niti se ne morejo opredeljevati do naših stališč,

podpirajo pa naše težnje po rešitvi težav na področju javnega naročanja ter so

pripravljeni sodelovati na problemski konferenci vseh deležnikov v postopku

javnega naročanja.

***


< PREDLAGANA NOVELA ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU